Për besim të shtuar në rrugë

Makinat tona janë ndërtuar për të jetuar gjatë, kështu që edhe makinat e përdorura të aprovuara nga Ford Direct vijnë me garanci 2 vjeçare gjithëpërfshirëse, të pakufizuar për kilometrazhin. Kjo do të thotë që ju mund të vozitni me besim, duke e ditur se jeni të mbrojtur nga çdo problem mekanik. Gjithashtu jeni të mbuluar nga shërbimi ynë Ford Assistance i shpëtimit, riparimit dhe rikuperimit.

Besim dhe mbulim gjithëpërfshirës

Çdo makinë Ford Direct mbështetet nga garancia jonë gjithëpërfshirëse dyvjeçare, e pakufizuar për kilometrazhin, e cila është e përfshirë në çmimin që paguani për automjetin. Jo vetëm që keni sigurinë e garancisë së vetë prodhuesit, por nuk keni kufizime në numrin e problemeve që mund te hasni.

Garancia juaj përfshin gjithashtu mbulim 2 vjeçar të shërbimit Ford Assistance nga data e shitjes. Ky është një shërbim shpëtimi, riparimi dhe rikuperimi në rrugë që ju ndihmon në shtëpi ose kudo në Europë, shtatë ditë në javë, 365 ditë në vit. Në rast të një problemi mekanik, ju na bëni një telefonatë dhe ne do të marrim dikë që t'ju ndihmojë në rrugën tuaj.

Çfarë përfshihet

Shumica e komponentëve origjinalë dhe problemeve mekanike janë të mbuluara.


Çfarë nuk përfshihet

Lexoni me kujdes përjashtimet tona dhe sigurohuni që të përfitoni sa më shumë nga garancia juaj.

Përjashtimet

  • Dëmet e shkaktuara nga aksidentet, keqpërdorimi ose neglizhenca
  • Automjete që janë modifikuar dhe/ose përdorur për gara ose gara
  • Automjetet e përdorura për qira afatshkurtër (megjithëse automjetet me qira më shumë se gjashtë muaj janë të pranueshme) dhe automjetet e përdorura për qira ditore ose shërbime taksi
  • Riparimet e kryera nga kushdo tjetër përveç një tregtari të autorizuar të Ford
  • Çdo humbje që vjen si rrjedhojë e ndonjë dëmi të mbuluar nga Garancia
  • Pretendimet gjatë çdo periudhe në të cilën ju ngarkoni një tregtar të autorizuar të Ford-it ose një palë tjetër të tretë për të rishitur automjetin tuaj
  • Çdo humbje, dëmtim apo problem që ndodh kur automjeti nuk është në një nga vendet që ne mbulojmë

Pjesë që nuk mbulohen nga Garancia Ford Direct

Garancia mbulon problemet për shkak të defekteve të prodhimit ose materialit në komponentët e specifikimeve origjinale, përveç atyre të listuara më poshtë:

  • Pjesë standarde të shërbimit - pastrues ajri, filtra vaji dhe guarnicione, kandela, lëngje dhe vajra.
  • Pjesët normale të konsumimit - rripat ndihmës të lëvizjes, bateritë, materiali i fërkimit të frenave (përfshirë disqet), llambat, veshjet e tufës, gypat e shkarkimit dhe silenciatorët (megjithëse konvertuesit katalitikë janë të mbuluar), siguresat, llambat, amortizatorët dhe shiritat MacPherson, gomat dhe fletët e fshirëseve.
  • Aksesorët - veshjet e brendshme, xhami (elementet e ngrohjes janë të mbuluara), mbulesat dhe mbushjet e sediljeve, parakolpët, kallëpët, boja, llamarina, dhe rrotat.


Na kontaktoni

Tel: +355 (4) 2407992
Email: info@albanianmotor.com/office@ford.com.al